Ekološki pokret  OKTOPUS

Čiste vode, čista savest

Zagađivanje vode

 

U zagađivanju životne sredine presudnu ulogu ima čovek sa svojim aktivnostima. U kružnom toku materije i energije uključen je i kružni tok zagađujućih materija. Iako voda prktično pokriva 3/4 zemljine površine, problem vode postaje sve veći i opšti.

U procesu prirodnog kruženja vode mnoge zagađujuće materije, koje čovek proizvodi u okviru svojih raznovrsnih aktivnosti dospevaju u prirodne vode. Osnovni izvori zagađenja prirodnih voda su: mineralna đubriva, organske materije, neorganske materije i minerali, sedimentne materije, radioaktivne materije i otpadna toplota. Pored prirodnog postoji i veštačko zagađivanje voda. Najteži izvor veštačkog zagađivanja predstavlja hemijsko zagađivanje (ljudska naselja, industrija i poljoprivreda). Prema hemijskoj prirodi zagađivanje može biti organsko i neorgansko. Osnovne grupe neorganskih zagađujućih materija su: rastvorljive soli i kiseli ostaci. Osnovni izvori organskog zagađivanja predstavljaju otpadne materije iz ljudskih naselja, industrije, poljoprivrede i stočarstva.

 

 

 

 

          Ekološki pokret  OKTOPUS

Čiste vode, čista savest